«
Açığa Satış İşlemi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Açığa Satış Nedir?

Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan bir varlık veya finansal enstrümana sahipmiş gibi işlem yapmasıdır. Bu işlem, yatırımcının fiyatın düşeceği beklentisiyle gerçekleştirildiği için riskli bir yatırım stratejisidir. Açığa satış işlemi genellikle hisse senetleri, tahviller veya döviz gibi finansal enstrümanlar üzerinde gerçekleştirilir. İşlem, yüksek likiditeye sahip olan ve düşük işlem maliyetleri içeren borsalarda gerçekleştirilir.

Açığa satış işlemi, yatırımcılara fiyat düşüşlerinden faydalanma ve portföylerini çeşitlendirme imkanı sunar. Yatırımcı, açığa satış yaparak elinde olmayan bir varlığı piyasaya satar ve fiyat düştüğünde geri alarak kar elde eder. Ancak bu işlemi gerçekleştiren yatırımcılar, fiyatın yükselmesi durumunda sınırsız zarar riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle açığa satış işlemi, dikkatli bir şekilde ve piyasa koşullarının iyi analiz edilmesi sonucunda yapılmalıdır.

Açığa satış işlemi, spekülatif amaçlı da kullanılabilir. Yani yatırımcı, fiyat düşüşünden ziyade piyasada belirli bir varlık hakkında oluşabilecek haber veya olaylardan etkilenerek, değer kaybı beklentisiyle açığa satış işlemi yapabilir. Bu durumda, yatırımcının niyeti fiyat düşüşünden değil, piyasa koşullarında oluşabilecek etkilerden faydalanmaktır.

 1. Açığa satış işlemini gerçekleştirmek için yatırımcının öncelikle bir yatırım hesabı açması ve aracı kurumla sözleşme imzalaması gerekmektedir.
 2. Yatırımcı, açığa satışa konu olabilecek varlıkları belirlemeli ve bu varlıkları açığa satış yapmadan önce aracı kuruma bildirmelidir.
 3. Yatırımcı, açığa satış işlemine konu olan varlıkların piyasa değeri ile uygun bir teminat tutarı hesaplamalı ve bu teminat tutarını hesabında bulundurmalıdır.
Açığa Satışın Avantajları
1. Fiyat düşüşlerinden faydalanma: Açığa satış işlemi sayesinde yatırımcılar, fiyat düşüşleri karşısında koruma sağlayarak kazanç elde edebilir.
2. Portföyün çeşitlendirilmesi: Açığa satış işlemi, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme imkanı sunar.
3. Spekülatif amaçlı kullanım: Açığa satış işlemi, yatırımcıların piyasa koşullarından faydalanarak spekülatif kazanç elde etmesini sağlar.

Açığa Satışın Amacı

Açığa Satış Nedir?

Açığa satış, yatırımcıların sahip olmadıkları bir varlığı ödünç alarak satmalarını ve daha sonra daha düşük bir fiyattan geri satın almalarını sağlayan bir finansal işlemdir. Açığa satış işlemi, yatırımcılar için kısa vadeli mali kazanç sağlama amacı taşırken, piyasada fiyat düşüşleriyle karşılaşılan durumda da korumalı bir satış işlemi olarak kullanılabilir.

Açığa satışın temel amacı, yatırımcıların fiyatların düşeceğini düşündükleri bir varlık üzerinde spekülasyon yapmalarını sağlamaktır. Yatırımcılar, asıl sahiplerden ödünç aldıkları varlıkları piyasa fiyatı üzerinden satarak, ileride daha düşük bir fiyattan satın alarak kar elde etmeyi hedefler. Bunun yanı sıra açığa satış işlemi, piyasada spekülasyona neden olan koşulları veya yanlış değerlendirmeleri düzeltmeye yardımcı olabilir.

Açığa satış, vadeli işlem sözleşmeleri veya opsiyonlar gibi türev araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu işlem türü, yatırımcılara piyasadaki düşüşlerden kısa vadeli kazançlar elde etme veya risklerini hedge etme imkanı sunar. Ancak, açığa satış işlemi birçok risk de içermektedir ve yatırımcıların dikkatli bir şekilde değerlendirerek ve profesyonel danışmanlık almaları önerilmektedir.

 • Açığa satış işleminin amacı, fiyatların düşeceği beklentisiyle varlık üzerinde spekülasyon yapmaktır.
 • Yatırımcılar, asıl sahiplerden ödünç aldıkları varlıkları satarak farklı bir fiyattan geri almayı hedefler.
 • Açığa satış, spekülasyonu veya yanlış değerlendirmeyi düzeltebilir, riskleri hedge etme imkanı sunar.

Açığa Satışın Sonuçları

Sonuçlar Açıklama
Yatırımcılar spekülasyon yapabilir Açığa satış işlemi, yatırımcılara fiyat düşüşlerinden kar elde etme imkanı sunar.
Yatırımcılar risklerini hedge edebilir Açığa satış işlemi, yatırımcılara risklerini düşürme ve olası zararları sınırlama imkanı sağlar.
Piyasadaki düşüşleri dengeleyebilir Açığa satış işlemi, piyasada spekülasyona neden olan koşulları veya yanlış değerlendirmeleri düzeltmeye yardımcı olabilir.

Açığa Satışı Yapmak İçin Gerekenler

Açığa satış, finansal araçların olası fiyat düşüşlerinden kar elde etmek amacıyla ödünç alınıp satılması işlemidir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için belirli gereklilikleri yerine getirmeniz gerekmektedir. İlk olarak, açığa satış işlemlerinin yapıldığı bir aracı kurumda hesap açmanız gerekmektedir. Hesap açılışı için aracı kurum tarafından istenen belgeleri tamamladıktan sonra işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Açığa satış işlemi yapabilmeniz için gereken bir diğer önemli nokta ise teminat hesabı oluşturmanızdır. Teminat hesabı, açığa satış işlemi için gerekli olan teminatı içerir. Bu teminat, açığa satışa konu olan finansal araçların değeri kadar olmalıdır. Teminat hesabınızı oluşturduktan sonra işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Açığa satış işlemi yapabilmek için son olarak yetki belgesi almanız gerekmektedir. Yetki belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan ve açığa satış işlemlerini gerçekleştirme yetkinizi gösteren bir belgedir. Yetki belgesi için aracı kurumun sağladığı eğitimleri tamamlamanız ve sınavı geçmeniz gerekmektedir.

 • Hesap açmak için aracı kurumda bulunan belgeleri tamamlayın.
 • Teminat hesabı oluşturun ve gerekli teminatı yatırın.
 • Yetki belgesi almak için eğitimleri tamamlayıp sınava girin.
Gereklilikler Açıklama
Hesap Açma Aracı kurumda hesap açılması gerekmektedir.
Teminat Hesabı Oluşturma Açığa satış işlemleri için teminat hesabı oluşturulmalıdır.
Yetki Belgesi Alma Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi alınmalıdır.

Açığa Satış İşleminin Adımları

Açığa satış işlemi, hisse senedi veya finansal araçların ödünç alınarak satılması işlemidir. Bu işlemde yatırımcılar, sahip olmadıkları bir menkul kıymeti ödünç alarak satışını gerçekleştirirler. Amaçları ise menkul kıymetin değer kaybetmesini bekleyerek düşük fiyattan alım yapabilmektir.

Açığa satış işlemi yapmak için öncelikle yatırımcının aracı kurum veya banka ile bir hesap açması gerekmektedir. Hesap açma işlemi tamamlandıktan sonra yatırımcının hesabına yeterli miktarda teminat yatırması gerekmektedir. Teminat yatırıldıktan sonra yatırımcı, açığa satış işlemine başlayabilir.

Açığa satış işlemi için adımlar şu şekildedir:

 1. Menkul kıymetin ödünç alınması: Yatırımcının, aracı kurum veya banka üzerinden sahip olmadığı bir menkul kıymeti ödünç alması gerekmektedir.
 2. Satış emrinin verilmesi: Yatırımcı, ödünç aldığı menkul kıymeti belirli bir fiyat seviyesinden satmak için satış emri verir.
 3. Hisse senedinin satış işlemi: Satış emri verildikten sonra aracı kurum veya banka, yatırımcının adına menkul kıymeti piyasada satışa çıkarır.
 4. Menkul kıymetin geri alınması: Yatırımcı, menkul kıymetin değeri düştüğünde düşük fiyattan alım yaparak ödünç verdiği menkul kıymeti geri alır.
 5. Kar veya zararın hesaplanması: Açığa satış işleminden elde edilen kar veya zarar, menkul kıymetin geri alınmasıyla birlikte hesaplanır.
Aşama Açıklama
1 Menkul kıymetin ödünç alınması
2 Satış emrinin verilmesi
3 Hisse senedinin satış işlemi
4 Menkul kıymetin geri alınması
5 Kar veya zararın hesaplanması

Açığa Satışın Sonuçları

Açığa Satış işlemi, yatırımcıların hisse senetlerini ödünç alıp satması anlamına gelir. Bu işlemde yatırımcılar, hisse senetlerinin fiyatının düşeceğini öngörerek, ödünç aldıkları hisse senetlerini satarlar ve daha sonra fiyat düştüğünde satın alarak geri verirler. Açığa satış işlemi, yatırımcılara fiyat düşüşünden kar elde etme imkanı sağladığı gibi birçok sonuçları da beraberinde getirir.

Açığa satış işlemi sonucunda, yatırımcılar hem kar hem de zarar edebilirler. Eğer yatırımcı fiyat düşmesini doğru tahmin ederse, hisse senetlerini daha düşük fiyattan satın alarak kar elde edebilir. Ancak, fiyat yükselirse yatırımcı zarar edebilir ve hisse senetlerini daha yüksek fiyattan satın almak zorunda kalabilir.

Bunun yanı sıra, açığa satış işlemi hisse senetlerinin likiditesini artırır. Yatırımcılar hisse senetlerini ödünç aldıkları için piyasada daha fazla hisse senedi bulunur ve alıcılar için daha fazla seçenek sunar. Bu durum, piyasanın daha aktif ve hareketli olmasını sağlar.

Bir diğer sonuç ise fiyatların manipülasyonuna zemin hazırlamasıdır. Açığa satış işlemi, piyasada hisse senetlerinin suni olarak düşürülmesine ve fiyatların manipüle edilmesine neden olabilir. Bu da yatırımcıların yanıltılmasına ve zarar etmesine yol açabilir.

 • Açığa satış işlemi sonucunda yatırımcılar kar veya zarar edebilirler.
 • Açığa satış işlemi piyasanın likiditesini artırır.
 • Açığa satış işlemi fiyat manipülasyonlarına zemin hazırlar.
Sonuçlar Açıklamalar
Kar Eğer yatırımcılar fiyat düşüşünü doğru tahmin ederse kar elde ederler.
Zarar Eğer fiyat yükselirse yatırımcı zarar edebilir.
Likidite Artışı Açığa satış işlemi sayesinde piyasada daha fazla hisse senedi bulunur ve alıcılar için daha fazla seçenek sunar.
Fiyat Manipülasyonu Açığa satış işlemi, fiyatların manipüle edilmesine zemin hazırlar ve yatırımcıları zarara uğratabilir.

Sık Sorulan Sorular

Açığa Satış Nedir?

Açığa satış, bir yatırımcının henüz sahip olmadığı bir finansal varlığı ödünç alarak satarak kar elde etme yöntemidir.

Açığa Satışın Amacı Nedir?

Açığa satışın amacı, fiyatı gelecekte düşmesi beklenen bir finansal varlık üzerinden kar elde etmektir.

Açığa Satışı Yapmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Açığa satış işlemi gerçekleştirmek için yatırımcının, aracı kuruma açığa satış emri vermesi gerekmektedir. Ayrıca yatırımcının hesabında açığa satış işlemi yapmaya uygun olan menkul kıymetlerin bulunması da gerekmektedir.

Açığa Satış İşleminin Adımları Nelerdir?

Açığa satış işlemi yapmak için öncelikle yatırımcının aracı kuruma açığa satış emri vermesi gerekmektedir. Aracı kurum daha sonra bu emri borsaya ileterek açığa satış işlemini gerçekleştirir.

Açığa Satışın Sonuçları Nelerdir?

Açığa satış işlemi kar elde etmeyi hedefleyen bir işlem olduğundan, fiyatların düşmesi durumunda yatırımcı kar elde eder. Ancak fiyatların yükselmesi durumunda yatırımcı zarar edebilir.

Bir Cevap Yaz

Finans Dedektörü Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *