• YARIM ALTIN
  1.473,00
  % 1,27
 • AMERIKAN DOLARI
  8,0580
  % 0,63
 • € EURO
  9,6752
  % 0,69
 • £ POUND
  11,1952
  % 0,95
 • ¥ YUAN
  1,2379
  % 0,72
 • РУБ RUBLE
  0,1062
  % 1,50
 • BITCOIN/TL
  487316,260
  % -1,58
 • BIST 100
  1.408,14
  % 0,03

Bozok Üniversitesi 71 sağlık personeli alacak

Bozok Üniversitesi 71 sağlık personeli alacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Hemşire
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Acil Sağlık Hizmetleri Temel Modül ile Ürodinami sertifikalarına sahip olmak.

Hemşire
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşiresi Sertifikasına sahip olmak ve Hemşire olarak en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Hemşire
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, İlk ve Acil Yardım ve Emzirme Danışmanlığı Sertifikalarına sahip olmak.

Hemşire
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, yoğun bakım servisinde en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Hemşire 1
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olup, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Risk Yönetimi, İletişim ile Hasta ve Çalışan Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.

Hemşire
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Pedagojik Formasyon Eğitim ve Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalarına sahip olmak ve Diyabet Eğitim Hemşiresi olarak en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Hemşire
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, yeni doğan yoğun bakım veya pediatri servisinde en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Hemşire
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, yoğun bakım servisinde en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. 9 Hemşire 15 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

Ebe
Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, ebe olarak en az 1 yıl deneyimi olduğunu belgelemek. 11 Ebe 3 Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri

Odyometri önlisans mezunu olup, uyku teknisyenliği sertifikasına sahip olmak ve akredite edilmiş bir uyku laboratuvarında en az 6 ay uygulamalı eğitim almış olduğunu belgelemek.

Sağlık Teknikeri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans mezunu olup, hasta kabul kayıt işlemleri konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Sağlık Teknikeri

İlk ve Acil Yardım önlisans mezunu olup, Acil Servis Saha Yönetimi ile İlk ve Acil Yardım sertifikalarına sahibi olmak.

Sağlık Teknikeri

Anestezi önlisans mezunu olup, Sanitasyon ve Hasta Kabul Sekreterliği sertifikalarına sahip olmak.

Sağlık Teknikeri

Anestezi önlisans mezunu olup, CPR Eğitim Sertifikasına sahip olmak ve yoğun bakım çalışma deneyimi olmak.

Sağlık Teknikeri
4 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri

İlk ve Acil Yardım önlisans mezunu olup, hastane öncesi resusitasyon ve transport eğitimi almış olduğunu belgelendirmek.

Sağlık Teknikeri
1 İlk ve Acil Yardım önlisans mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli

Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü mezunu olup, ameliyathanede tıbbi sekreter olarak en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek.

Diğer Sağlık Personeli

Odyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Hasta Güvenliği ve Enfeksiyondan Korunma sertifikalarına sahip olmak.

Diğer Sağlık Personeli

Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü mezunu olup, Sağlık Bakanlığı onaylı CPR Katılım Belgesine sahip olmak ve toplamda en az 1 yıl yoğun bakım ve acil servis deneyimi olduğunu belgelemek.

Diğer Sağlık Personeli

Sağlık Meslek Lisesi İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olup, Temel İlkyardım ve Tıbbi Terminoloji Sertifikalarına sahip olmak.

Laborant
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans mezunu olup, hastanelerin mikrobiyoloji, biyokimya ve kan bankası laboratuvarlarında laborant olarak en az 9 ay deneyim sahibi olduğunu belgelemek

Laborant
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans mezunu olup, Kalibrasyon ve Laboratuvar Akreditasyon Yönetim Sistemleri konusunda eğitim aldığını ve tıbbi laboratuvarda en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. 26

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.

Biyolog 2
Biyoloji lisans mezunu olup, hastanelerin biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. 28 Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik bölümü lisans mezunu olmak.

Fizyoterapist 1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezun olup, Sağlıklı Hayat Merkezinde çalışma deneyimine sahip olmak, Rehabilitasyon Merkezlerinde en az 1 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek

Fizyoterapist 1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Kardiopulmoner Fizyoterapi ve Manuel Terapi ve Mulligan Concept Sertifikalarına sahip olmak.


Psikolog
Psikoloji lisans mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası ile Psikoteknik Değerlendirme ve Uygulama Yetki Belgesine sahip olmak.


Röntgen Teknisyeni

Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak. Başvuru

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2 – 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) 3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4 – Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak, 5 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

Başvuru Tarihi : 22/06/2020-06/07/2020 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar,

Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır.

(Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav başarı puanı sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısı kadar yedek uygulanacaktır.