• YARIM ALTIN
  1.655,00
  % -0,47
 • AMERIKAN DOLARI
  8,5420
  % -0,20
 • € EURO
  10,3550
  % -0,29
 • £ POUND
  12,0604
  % -0,02
 • ¥ YUAN
  1,3356
  % 0,12
 • РУБ RUBLE
  0,1187
  % 0,13
 • BITCOIN/TL
  336699,584
  % -2,33
 • BIST 100
  1.438,69
  % -0,27

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Stajyer Sanatçı alımı yapacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Stajyer Sanatçı alımı yapacak

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’NA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BRANŞ VE SAYIDA STAJYER SANATÇI ALINACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Keman 7

Viyola 5

Trombon 3

Trompet 1

Vurmalı Çalgılar -Timpani 2

Obua 2

Fagot 1

Klarinet 2

Viyolonsel 3

Kontrabas 4

Arp 1

A – ADAYLARDA ARANILAN GENEL ŞARTLAR:

Türk vatandaşı olmak, 2 – Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 3 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5 – Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak.

ADAYLARDA ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR: 1 – Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak, 2 – Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin, branşına göre 92, 94, 96 ve 98 inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş talep formları Bakanlığımızın www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecektir. Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez dosya formatında) formatta hazırlayarak, [email protected] e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmî Gazete’de yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 24 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00’a
kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması kurumun sorumluluğunda değildir. Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermiş veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemiş olmak kaydıyla birden fazla branşta sınava girebileceklerdir. İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, cso.gov.tr ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir. Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.