• YARIM ALTIN
  1.653,00
  % -0,59
 • AMERIKAN DOLARI
  8,5463
  % -0,15
 • € EURO
  10,3644
  % -0,21
 • £ POUND
  12,0696
  % 0,05
 • ¥ YUAN
  1,3361
  % 0,14
 • РУБ RUBLE
  0,1187
  % 0,13
 • BITCOIN/TL
  335078,372
  % -3,10
 • BIST 100
  1.439,56
  % -0,21

Konya Büyükşehir ihale ile Sanayi Tesis Alanı ve Arsa Satışı yapacak

Konya Büyükşehir ihale ile Sanayi Tesis Alanı ve Arsa Satışı yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Arsa ve Sanayi Tesis Alanı tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

İhaleler, 07.07.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No: 72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

İsteklilerin, 07.07.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/105 Meram/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

Dilekçe,

Tebligat için adres beyanı,

Gerçek kişi olması halinde:

Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

İmza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde:

İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

Adres : Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/105 Meram/KONYA